Gemeente Sint-Gillis-Waas

gemeenteraad Gemeente Sint-Gillis-Waas

gemeenteraad Gemeente Sint-Gillis-Waas

Besluitenlijst van gemeenteraad Gemeente Sint-Gillis-Waas, zitting van 24 jun 2021, 19:00 uur.

Pdf-versie

GEMEENTERAAD VAN 24 JUN 2021

De voorzitter opent de vergadering om 19.00 uur.
Locatie:

Agendapunt verwijderen

Goedgekeurd

Agendapunt verwijderen

Algemene Vergadering vzw Tempus De Route - kennisname agenda

Goedgekeurd

1. Algemene Vergadering vzw Tempus De Route - kennisname agenda

Goedkeuring rekening 2020 vzw Tempus De Route

Goedgekeurd

2. Goedkeuring rekening 2020 vzw Tempus De Route

Aanpassing budget 2021 vzw Tempus De Route

Goedgekeurd

3. Aanpassing budget 2021 vzw Tempus De Route

Wijziging statuten EGTS Linieland van Waas en Hulst - goedkeuring

Goedgekeurd

4. Wijziging statuten EGTS Linieland van Waas en Hulst - goedkeuring

Jaarlijkse rapportering organisatiebeheersing - kennisname

Kennisname

5. Jaarlijkse rapportering organisatiebeheersing - kennisname
Jaarlijkse rapportering organisatiebeheersing - kennisname

Politiereglement betreffende de inzameling en het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen - goedkeuring

Goedgekeurd

6. Politiereglement betreffende de inzameling en het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen - goedkeuring

Parochiehuis De Klinge renoveren - goedkeuring verrekeningen

Goedgekeurd

7. Parochiehuis De Klinge renoveren - goedkeuring verrekeningen

Sint-Gillis-Waas Zuid saneren - ontwerp

Goedgekeurd

8. Sint-Gillis-Waas Zuid saneren - ontwerp

Bereikbaarheidsadviseur aanstellen ikv project 'Sint-Gillis-Waas Zuid saneren' - goedkeuring bestek, raming en gunningswijze

Goedgekeurd

9. Bereikbaarheidsadviseur aanstellen ikv project 'Sint-Gillis-Waas Zuid saneren' - goedkeuring bestek, raming en gunningswijze

Gemeente - Jaarrekening 2020 – vaststelling deel gemeente

Goedgekeurd

10. Gemeente - Jaarrekening 2020 – vaststelling deel gemeente

Jaarrekening 2020 - goedkeuring deel OCMW

Goedgekeurd

11. Jaarrekening 2020 - goedkeuring deel OCMW

Lening aangaan

Goedgekeurd

12. Lening aangaan

Private verkaveling Jan Hendrickxhof De Klinge - goedkeuring ontwerp en wegtracé wegen- en rioleringswerken

Goedgekeurd

13. Private verkaveling Jan Hendrickxhof De Klinge - goedkeuring ontwerp en wegtracé wegen- en rioleringswerken

Afstand meerwaarde Schooldreef 26

Goedgekeurd

14. Afstand meerwaarde Schooldreef 26

GLS Zandloper/GOM - goedkeuring schoolreglement en onthaalbrochure

Goedgekeurd

15. GLS Zandloper/GOM - goedkeuring schoolreglement en onthaalbrochure

GBS Het Kompas - goedkeuring schoolreglement en onthaalbrochure

Goedgekeurd

16. GBS Het Kompas - goedkeuring schoolreglement en onthaalbrochure

Retributie voor aankoop van goederen en diensten door leerlingen van het gemeentelijk onderwijs

Goedgekeurd

17. Retributie voor aankoop van goederen en diensten door leerlingen van het gemeentelijk onderwijs

Preventiepunt Waas NO - kennisgeving jaarverslag Drugpunt Waas en jaarverslag Interlokale Preventiewerking.

Goedgekeurd

18. Preventiepunt Waas NO - kennisgeving jaarverslag Drugpunt Waas en jaarverslag Interlokale Preventiewerking.

Toegevoegd punt door N-VA-raadsleden Nico De Wert en Denis D'hanis - Jaarlijkse cursussen reanimatie en gebruik van AED in elke deelgemeente

Goedgekeurd

A1. Toegevoegd punt door N-VA-raadsleden Nico De Wert en Denis D'hanis - Jaarlijkse cursussen reanimatie en gebruik van AED in elke deelgemeente

Toegevoegd punt door N-VA-raadslid Dirk Van Raemdonck - Gedenksteen voor auteur Dirk Bracke in De Klinge

Uitgesteld

A2. Toegevoegd punt door N-VA-raadslid Dirk Van Raemdonck - Gedenksteen voor auteur Dirk Bracke in De Klinge

Toegevoegd punt door N-VA-raadslid Koen Daniëls - Subsidie voor verplichte afkoppelingswerken op particulier domein van hemelwater, afkomstig van bestaande woningen en lokalen voor verenigingen

Uitgesteld

A3. Toegevoegd punt door N-VA-raadslid Koen Daniëls - Subsidie voor verplichte afkoppelingswerken op particulier domein van hemelwater, afkomstig van bestaande woningen en lokalen voor verenigingen

<> Agendapunt verwijderen

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>1. Algemene Vergadering vzw Tempus De Route - kennisname agenda

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>2. Goedkeuring rekening 2020 vzw Tempus De Route

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>3. Aanpassing budget 2021 vzw Tempus De Route

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>4. Wijziging statuten EGTS Linieland van Waas en Hulst - goedkeuring

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>5. Jaarlijkse rapportering organisatiebeheersing - kennisname

Jaarlijkse rapportering organisatiebeheersing - kennisname
Jaarlijkse rapportering organisatiebeheersing - kennisname
Pdf-versie
Kennisname

<>6. Politiereglement betreffende de inzameling en het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen - goedkeuring

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>7. Parochiehuis De Klinge renoveren - goedkeuring verrekeningen

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>8. Sint-Gillis-Waas Zuid saneren - ontwerp

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>9. Bereikbaarheidsadviseur aanstellen ikv project 'Sint-Gillis-Waas Zuid saneren' - goedkeuring bestek, raming en gunningswijze

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>10. Gemeente - Jaarrekening 2020 – vaststelling deel gemeente

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>11. Jaarrekening 2020 - goedkeuring deel OCMW

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>12. Lening aangaan

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>13. Private verkaveling Jan Hendrickxhof De Klinge - goedkeuring ontwerp en wegtracé wegen- en rioleringswerken

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>14. Afstand meerwaarde Schooldreef 26

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>15. GLS Zandloper/GOM - goedkeuring schoolreglement en onthaalbrochure

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>16. GBS Het Kompas - goedkeuring schoolreglement en onthaalbrochure

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>17. Retributie voor aankoop van goederen en diensten door leerlingen van het gemeentelijk onderwijs

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>18. Preventiepunt Waas NO - kennisgeving jaarverslag Drugpunt Waas en jaarverslag Interlokale Preventiewerking.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>A1. Toegevoegd punt door N-VA-raadsleden Nico De Wert en Denis D'hanis - Jaarlijkse cursussen reanimatie en gebruik van AED in elke deelgemeente

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>A2. Toegevoegd punt door N-VA-raadslid Dirk Van Raemdonck - Gedenksteen voor auteur Dirk Bracke in De Klinge

Pdf-versie
Uitgesteld

<>A3. Toegevoegd punt door N-VA-raadslid Koen Daniëls - Subsidie voor verplichte afkoppelingswerken op particulier domein van hemelwater, afkomstig van bestaande woningen en lokalen voor verenigingen

Pdf-versie
Uitgesteld