Agenda van gemeenteraad Gemeente Sint-Gillis-Waas, zitting van 30 sep 2021, 20:00 uur

Pdf-versie

1. Algemene Vergadering vzw Tempus De Route - kennisname agenda

2. Politieverordeningen burgemeester houdende maatregelen ter afremming van corona - bekrachtiging

3. Fietspad Klingedijkstraat vernieuwen - goedkeuren bestek, gunningswijze en raming

4. Sint-Gillis-Waas Zuid saneren - goedkeuring overeenkomst Fluvius voor verplaatsen en overkoppelen nutsleidingen

5. Fietssnelweg F411 heraanleggen tussen Reinakkerweg en staatsgrens - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente Sint-Gillis-Waas en provincie Oost-Vlaanderen

6. Fietssnelweg F411 heraanleggen tussen Reinakkerweg en staatsgrens - wijziging wegtracé

7. Meerjarenplan - opvolgingsrapportering eerste semester

8. Herontwikkeling van projectsite met verplichte realisatie van politiepost - goedkeuring aktes

9. Afstand van meerwaarde - Schooldreef 7

10. Lokaal Energie- en Klimaatpact - ondertekening

11. Rechtspositieregeling personeel - aanpassingen

12. Arbeidsreglement personeel - aanpassingen

13. Gemeentelijk onderwijs - aanstellingsprocedure directeur in het basisonderwijs - algemeen kader

14. Afbakening werkingsgebied woonmaatschappij

15. Intergemeentelijke samenwerking - aanduiding afvaardiging - Interwaas

16. Intergemeentelijke samenwerking - aanduiding afvaardiging - Woonanker Waas

17. Mondelinge vraag - N-VA - Denis D'hanis - toekomst jeugdhuisgebouw

18. Mondelinge vraag - N-VA - Denis D'hanis - Schuttershof

19. Mondelinge vraag - N-VA - Denis D'hanis - kerntaken gemeente

20. Mondelinge vraag - CD&V - Matthias Van Zele - gemachtigd opzichter schoolstraat Hulststraat

21. Mondelinge vraag - N-VA - Dirk Van Raemdonck - parking sporthal De Klinge

22. Mondelinge vraag - N-VA - Dirk Van Raemdonck - snelheid Spaanskwartier

23. Mondelinge vraag - N-VA - Hans Burm - kwaliteitsvolle fietssuggestiestroken

24. Mondelinge vraag - N-VA - Nico De Wert - kruispunt Margrietstraat met Bloempotstraat in Meerdonk

25. Mondelinge vraag - N-VA - Koen Daniëls - RUP zonevreemde jeugd- en sportinfrastructuur

26. Mondelinge vraag - N-VA - Walter Scheerders - modderplaatsen spoorwegpad

A1. Mondelinge vraag - N-VA - Marlene Moorthamers - Houtvoortsite en aanpassing RUP voor zonevreemd jeugdbewegingslokaal scouts Sint-Johannes