Agenda van gemeenteraad Gemeente Sint-Gillis-Waas, zitting van 24 jun 2021, 19:00 uur

Pdf-versie

1. Algemene Vergadering vzw Tempus De Route - kennisname agenda

2. Goedkeuring rekening 2020 vzw Tempus De Route

3. Aanpassing budget 2021 vzw Tempus De Route

4. Wijziging statuten EGTS Linieland van Waas en Hulst - goedkeuring

5. Jaarlijkse rapportering organisatiebeheersing - kennisname

6. Politiereglement betreffende de inzameling en het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen - goedkeuring

7. Parochiehuis De Klinge renoveren - goedkeuring verrekeningen

8. Sint-Gillis-Waas Zuid saneren - ontwerp

9. Bereikbaarheidsadviseur aanstellen ikv project 'Sint-Gillis-Waas Zuid saneren' - goedkeuring bestek, raming en gunningswijze

10. Gemeente - Jaarrekening 2020 – vaststelling deel gemeente

11. Jaarrekening 2020 - goedkeuring deel OCMW

12. Lening aangaan

13. Private verkaveling Jan Hendrickxhof De Klinge - goedkeuring ontwerp en wegtracé wegen- en rioleringswerken

14. Afstand meerwaarde Schooldreef 26

15. GLS Zandloper/GOM - goedkeuring schoolreglement en onthaalbrochure

16. GBS Het Kompas - goedkeuring schoolreglement en onthaalbrochure

17. Retributie voor aankoop van goederen en diensten door leerlingen van het gemeentelijk onderwijs

18. Preventiepunt Waas NO - kennisgeving jaarverslag Drugpunt Waas en jaarverslag Interlokale Preventiewerking.

A1. Toegevoegd punt door N-VA-raadsleden Nico De Wert en Denis D'hanis - Jaarlijkse cursussen reanimatie en gebruik van AED in elke deelgemeente

A2. Toegevoegd punt door N-VA-raadslid Dirk Van Raemdonck - Gedenksteen voor auteur Dirk Bracke in De Klinge

A3. Toegevoegd punt door N-VA-raadslid Koen Daniëls - Subsidie voor verplichte afkoppelingswerken op particulier domein van hemelwater, afkomstig van bestaande woningen en lokalen voor verenigingen

19. Mondelinge vraag - Groen-Vooruit - Tom Ruts - begripsverwarring dienst Groen en politieke partij Groen

20. Mondelinge vraag - N-VA - Hans Burm - snelheidsplan op website gemeente

21. Mondelinge vraag - Groen-Vooruit - Tom Ruts - Samelstraat/Parkstraat

22. Mondelinge vraag - N-VA - Koen Daniëls - voetpad Samelstraat

23. Mondelinge vraag - Groen-Vooruit - Tom Ruts - hondenspeelweiden

24. Mondelinge vraag - N-VA - Nico De Wert - hondenspeelweide Meerdonk

25. Mondelinge vraag - N-VA - Koen Daniëls - 11 juli viering

A1. Mondelinge vraag - N-VA - Denis D'hanis - Signalisatie broedseizoen buizerd

A2. Mondelinge vraag - CD&V - Matthias Van Zele - skatestraten